Pressemeddelelse

9. maj 2023

NYT OPKØB AF CARELINK

Carelink Gruppen, der er Danmarks størstes private udbyder af velfærdsydelser inden for social-, sundhed og beskæftigelsesområderne, overtager den førende socialpædagogiske virksomhed VIDAR.   

VIDAR har en særlig kompetence i forhold til hårdt ramte børn og unge, hvor der er brug for akut støtte og ofte også anbringelser udenfor hjemmet. Derfor komplementerer VIDAR Carelink Gruppens nuværende tilbud.

”I VIDAR er vi meget glade for at blive en del af Carelink familien. Vi har vundet kommunernes tillid, fordi vi har vist, at vi er gode til at rumme og arbejde med de børn og unge der ikke kan rummes af andre. Opgaven er at sikre at de, måske for første gang i deres liv, oplever stabilitet, sammenhæng og dermed også udvikling. Det kan vi give dem i endnu højere grad som en del af Carelinks brede tilbud”, siger VIDARs stifter og direktør, Casper Bøndergaard.

Carelink har i en årrække i Marselisborg Family, foretaget børnefaglige undersøgelser for en lang række kommuner og foranstaltet støtte til familier i eget hjem, ligesom Marselisborg Work & Life i mere end to årtier har hjulpet udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet.

Nu kan Carelink tilbyde alle typer løsninger for de udsatte familier, hvad enten der er tale om forebyggende indsatser i hjemmet, anbringelser, kriminalpræventive tiltag, misbrugsbehandling eller psykiatrisk udredning og behandling af børn og forældre på Carelink Nærhospitaler.

 

 ”Målet for os er at få mor og far tilbage på arbejde, de unge i fritidstilbud og børnene tilbage i skole. Vi tror at den nye endnu bredere vifte af muligheder i samme organisation vil få flere børn og voksne tilbage på sporet”, siger Brian Rosenberg, Koncern CEO i Carelink Gruppen.

 

For Carelink Gruppen er det vigtigt at sætte meget høje standarder for arbejdet og kunne dokumentere effekten og den personlige udvikling for de sårbare børn, unge og voksne medarbejderne arbejder med.

”Vi arbejder ud fra det klare værdisæt, at vi i stor respekt for det offentlige, den enkelte borger og hinanden, finder de rette løsning og vigtigst af alt, gør det ordentligt.” fortsætter Brian Rosenberg.

’I Carelink Gruppen vil vi gå forrest og sætte en ny standard for socialt arbejde. Det kræver at vi kan tiltrække de bedste medarbejdere, som vi løbende efteruddanner, ligesom vi vil være de bedste til at dokumentere værdien ved vores indsatser”, siger Søren Dinesen, Koncern COO i Carelink Gruppen.

Carelink har gennem de seneste år overtaget en lang række virksomheder.

Strategien i alle opkøb er at sikre at nøglemedarbejderne fortsætter for at bevare viden og kompetence i organisationen. Derfor fortsætter VIDARs stifter og CEO Casper Bøndergaard også som øverst ansvarlig for VIDAR.

Yderligere informationer:

Brian Rosenberg, Koncern CEO Carelink Gruppen

Tlf. 25 40 35 35

 

CARELINK GRUPPENS KOMPETANCER MED BØRN, UNGE OG FAMILIER

Om Carelink Gruppen

Carelink Gruppen A/S er i dag Danmarks største udbyder af velfærdsydelser inden for social-, sundhed- og beskæftigelsesområderne.

I 2022 arbejdede Carelink sammen med 87 kommuner og samtlige regioner.

VIDAR arbejde sammen med 36 kommuner.

Carelink hjalp 7000 ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet. Derudover arbejder virksomheden med forebyggende indsatser mod mistrivsel for børn og unge, med at reducere ensomhed blandt ældre og med rådgivning og kompetenceudvikling af medarbejdere og organisationer inden for den offentlige sektor.

Med overtagelsen af VIDAR beskæftiger Carelink A/S samlet næsten 8000 medarbejdere, primært som vikarer i det offentlige sundhedsvæsen. Det svarer til 2390 fuldtidsansatte, hvoraf de 80 i dag er tilknyttet VIDAR.. 

Carelink Gruppen A/S er ejet af en række danske investorer, medlemmer af direktionen, en lang række ledende medarbejdere og bestyrelsens medlemmer.

Direktionen i Carelink Gruppen

Søren Dinesen

Koncern COO

+45 20 22 37 91
[email protected]

 

Jens Heimburger

Bestyrelsesformand

+45 20 74 85 85
[email protected]