Pressemeddelelse

20. april 2023

VÆKSTEN FORTSÆTTER I CARELINK

 

I 2022 opnåede Carelink en rekordomsætning på 1719,1 Mill. kr., hvilket er mere end fire gange så meget som i 2020 og også højere end det helt ekstraordinære Corona år 2021, hvor Carelink stod for Covid-19 test og vaccination i Region Syddanmark:

”Vi er stolte over at have passeret mere end det der svarer til 2000 fastansatte. Under Corona viste vi, at vi kan håndtere en gigantisk opgave for det offentlige og denne erfaringer og tillid har vi bygget videre på”, siger Carelink Gruppens administrerende direktør Brian Rosenberg.

Carelink er i dag Danmarks største private leverandør af velfærdsydelser inden for sundheds-, social- og beskæftigelsesområderne og fik i 2022 et overskud på 170 Mill. kr. før skat.

”Vi har sat os selv i verden for at skabe supplerende velfærdsløsninger både til det offentlige og den enkelte borger. Og det skal ske på en bedre, billigere og smartere måde til gavn for alle i Danmark”, siger adm. Direktør Brian Rosenberg.

I 2022 opkøbte Carelink to virksomheder: Practio A/S og Klinik Socius, der i dag er kendt som Carelink Nærhospital.

I januar i år fusionerede Carelink A/S med Marselisborg-selskaberne og blev til Carelink Gruppen.

”Resultatet for 2022 giver os mulighed for at forfølge vores strategi om yderligere opkøb. Vores mål er at blive en endnu bredere aktør, så vi sammen med det offentlige og andre private kan være med til at sætte yderligere skub i udviklingen af velfærdssamfundet, siger bestyrelsesformand Jens Heimburger.

Fakta Carelink:

Carelink Gruppen A/S er i dag Danmarks største udbyder af velfærdsydelser inden for sundheds-, social- og beskæftigelsesområderne:

I 2022 arbejdede Carelink sammen med 87 kommuner og samtlige regioner.

Carelink hjalp 7000 ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet. Derudover arbejdede virksomheden med forebyggende indsatser mod mistrivsel for børn og unge, med at reducere ensomhed blandt ældre og med rådgivning og kompetenceudvikling af medarbejdere og organisationer inden for den offentlige sektor.

I 2022 beskæftigede Carelink A/S 7857 medarbejdere, primært som vikarer i det offentlige sundhedsvæsen. Det svarer til 2310 fuldtidsansatte.  

Carelink Gruppen A/S er ejet af en række danske investorer, medlemmer af direktionen, en lang række ledende medarbejdere og bestyrelsens medlemmer.

 

 

Om Carelink Gruppen

Carelink blev grundlagt i 2007 som et vikarbureau indenfor sundhedssektoren.

Siden er flere selskaber blevet en del af Carelink, herunder Medflex, landets største vikarbureau for læger, Unicare, som formidler sygeplejevikarer til norske sundhedssektor og jordemødre til danske sygehuse, Personalegruppen A/S, der fokuserer på vikarer indenfor ældreplejer, psykiatri- og handikapområdet og senest Practio, der er en vaccinationsvirksomhed.

Marselisborg blev etableret i 2002 med et formål om at understøtte sammenhængen mellem staten, kommunerne og private virksomheder.

Marselisborg har tre overordnede forretningsben; Consulting, Work & Life og IT; Consulting leverer analyse og rådgivning til sundhedsområdet og jobcentrer, Work & Life er en anden aktør på beskæftigelsesområdet, der hvert år hjælper mere end 7500 mennesker videre i livet, mens IT leverer digitale platforme målrettet beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet.

Samlet har Carelink Gruppen over 300 fastansatte medarbejdere og et netværk bestående af mere end 21.000 sundhedsfaglige på tværs af den offentlige sektor, og vil ved etableringen have en omsætning på over halvanden mia. kroner.

Direktionen i Carelink Gruppen

Søren Dinesen

Koncern COO

+45 20 22 37 91
[email protected]

 

Jens Heimburger

Bestyrelsesformand

+45 20 74 85 85
[email protected]