Carelink Gruppen

– Danmarks bedste velfærdsorganisation

 

Mere velfærd til flere

Carelink Gruppen er en velfærdskoncern skabt med et formål om at understøtte og udvikle det danske velfærdssystem. Vi tror på, at det offentlige og det private gør hinanden bedre, når vi arbejder sammen og supplerer hinanden.

Carelink Gruppen arbejder for borgerne i hele Danmark – på tværs af både geografi, alder og behov. Vi leverer bl.a. personale til sygehusene og hjemmeplejen, vi hjælper borgere med at komme tilbage på arbejdsmarkedet, vi giver de udsatte familier et rygstød og vi bidrager med analyser og rådgivning, og vi bidrager med analyser og rådgivning, der forbedrer de danske velfærdsområder. Og meget, meget mere.

Vi er en stor landsdækkende dansk velfærdskoncern, men lever i det tætte og det nære. Vi er der for borgernes skyld, og vi finder løsninger, når problemerne opstår. Og vi gør det ordentligt.

Læs mere

Vi etablerer Carelink Fonden, som skal skabe nye og innovative værktøjer indenfor social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Med oprettelsen af Fonden forpligter vi til at donere til- og iværksætte forskningsprojekter, der kan udvikle fremtidens velfærdssamfund. Og vi forpligter os til at udvikle og understøtte projekter, der bidrager til opfyldelse af flere af FN’s verdensmål.
Carelink Gruppen er et supplement i det velfærdssamfund, der får hele Danmark til at hænge sammen. Vi er skabt med en ambition om at bidrage med mere velfærd til flere.

Carelink Gruppen er et supplement i det velfærdssamfund, der får hele Danmark til at hænge sammen. Vi er skabt med en ambition om at bidrage med mere velfærd til flere.

Carelink Gruppen på Folkemødet

Carelinkfonden

Vi etablerer ”Carelinkfonden”, som skal skabe nye og innovative værktøjer indenfor social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Carelinkfonden skal donere til- og iværksætte forskningsprojekter, der kan udvikle fremtidens velfærdssamfund. Viden fra projekterne offentliggøres og vil kunne anvendes af både private- og offentlige organisationer og interessenter.

Carelinkfonden iværksættes med egen bestyrelse og sekretariat og vil være i drift fra sommeren 2023.

Læs mere om Carelink Fonden her

Virksomheder under Carelink Gruppen

Største sundhedsfaglige vikarbureau

Leverandør af vikarydelser indenfor især SOSU- og sygeplejeområdet, respiratorisk overvågning samt social- og sundhedsfaglig støtte og behandling til børn og unge mm.

Vækst og udvikling – for mennesker og virsomheder

Leverandør af tværfaglige, jobrettede indsatser, konsulentydelser og IT-udvikling til den offentlige sektor, a-kasser og private virksomheder.

Lægevikariater i Danmark 

Lægevikar- og rekrutteringsbureau, der tilbyder læger til offentlige og private kunder. Herudover speciale indenfor rusmiddelbehandling samt indvandrermedicin på landets asylcentre.

En psykiatrisk speciallægeklinik for børn, unge og voksne.

Privat helhedsorienteret sundhedstilbud. Vi har samlet de stærkeste kompetencer indenfor sociale og mentale helbredsproblematikker til patienter i alle aldre.

Hurtig, fleksibel og målrettet indsats til børn/unge og deres familier

VIDAR servicerer landets kommuner, med ydelser bl.a. indenfor særligt tilrettelagte anbringelser, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, kontaktpersonstøtte, familiebehandling og psykologisk udredningsarbejde. 

Carelink Gruppen
i pressen

25. oktober 2023

Ny fond vil udvikle velfærdssamfundet

Den kendte velfærdsforsker professor Bent Greve gør op med diskussionen om offentlige eller private er bedst til velfærd. Han er netop udpeget til bestyrelsen i den nyetableret Carelinkfonden. Fonden vil støtte forskning i nye løsninger der gavner alle borgere i Danmark.

Det alle spørger sig selv om er, hvordan vi i fremtiden får mere velfærd for pengene, hvilket er nødvendigt i en fremtid med flere ældre, yderligere problemer med rekruttering af ansatte og derfor et endnu større pres på velfærdssamfundet.

12. juni 2023

Koncern CEO i Carelink Gruppen: ”Vi skal digitalisere alt det, som gør, at vi får tid til omsorg”

En fælles vision. Fælles dogmer. Fælles rammer. Det er, hvad Brian Rosenberg, Koncern CEO for Carelink Gruppen, ønsker bliver udgangspunktet for fremtidigt samarbejde om digitalisering og datadeling mellem de offentlige og private velfærdsaktører, han ved, kan løse opgaver i fællesskab.

10. maj 2023

Var i forvejen landets største: Carelink overtager stor socialpædagogisk virksomhed

Carelink Gruppen, som i forvejen er Danmarks største private udbyder af velfærdsydelser inden for social-, sundhed og beskæftigelsesområderne, overtager den store socialpædagogiske virksomhed Vidar, der har afdelinger i Vejle, Odense, Køge og Viborg.

Direktionen i Carelink Gruppen

Søren Dinesen

Koncern COO

+45 20 22 37 91
[email protected]