Carelink Gruppen

– Danmarks bedste velfærdsorganisation

 

Mere velfærd til flere

Carelink Gruppen er en velfærdskoncern skabt med et formål om at understøtte og udvikle det danske velfærdssystem. Vi tror på, at det offentlige og det private gør hinanden bedre, når vi arbejder sammen og supplerer hinanden.

Carelink Gruppen arbejder for borgerne i hele Danmark – på tværs af både geografi, alder og behov. Vi leverer bl.a. personale til sygehusene og hjemmeplejen, vi hjælper borgere med at komme tilbage på arbejdsmarkedet, vi giver de udsatte familier et rygstød og vi bidrager med analyser og rådgivning, og vi bidrager med analyser og rådgivning, der forbedrer de danske velfærdsområder. Og meget, meget mere.

Vi er en stor landsdækkende dansk velfærdskoncern, men lever i det tætte og det nære. Vi er der for borgernes skyld, og vi finder løsninger, når problemerne opstår. Og vi gør det ordentligt.

Læs mere

Vi etablerer Carelink Fonden, som skal skabe nye og innovative værktøjer indenfor social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Med oprettelsen af Fonden forpligter vi til at donere til- og iværksætte forskningsprojekter, der kan udvikle fremtidens velfærdssamfund. Og vi forpligter os til at udvikle og understøtte projekter, der bidrager til opfyldelse af flere af FN’s verdensmål.
Carelink Gruppen er et supplement i det velfærdssamfund, der får hele Danmark til at hænge sammen. Vi er skabt med en ambition om at bidrage med mere velfærd til flere.

Carelink Gruppen er et supplement i det velfærdssamfund, der får hele Danmark til at hænge sammen. Vi er skabt med en ambition om at bidrage med mere velfærd til flere.

Carelink Fonden

Vi etablerer ”Carelink Fonden”, som skal skabe nye og innovative værktøjer indenfor social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Carelink Fonden skal donere til- og iværksætte forskningsprojekter, der kan udvikle fremtidens velfærdssamfund. Viden fra projekterne offentliggøres og vil kunne anvendes af både private- og offentlige organisationer og interessenter.

Carelink Fonden iværksættes med egen bestyrelse og sekretariat og vil være i drift fra sommeren 2023.

Direktionen i Carelink Gruppen

Søren Dinesen

Koncern COO

+45 20 22 37 91
sd@carelink.dk

 

Jens Heimburger

Bestyrelsesformand

+45 20 74 85 85
jh@carelink.dk

Virksomheder under Carelink Gruppen

Største sundhedsfaglige vikarbureau

Leverandør af vikarydelser indenfor især SOSU- og sygeplejeområdet, respiratorisk overvågning samt social- og sundhedsfaglig støtte og behandling til børn og unge mm.

Vækst og udvikling – for mennesker og virsomheder

Leverandør af tværfaglige, jobrettede indsatser, konsulentydelser og IT-udvikling til den offentlige sektor, a-kasser og private virksomheder.

Lægevikariater i Danmark og Norden

Lægevikar- og rekrutteringsbureau, der tilbyder læger til offentlige og private kunder. Herudover speciale indenfor rusmiddelbehandling samt indvandrermedicin på landets asylcentre.

En psykiatrisk speciallægeklinik for børn, unge og voksne.

Privat helhedsorienteret sundhedstilbud. Vi har samlet de stærkeste kompetencer indenfor sociale og mentale helbredsproblematikker til patienter i alle aldre.